AI & Data Science

Det får du ud af at deltage:

 • Ny viden om trends og tendenser
 • Nye effektive værktøjer
 • Sparring og erfaringsudveksling
 • Større professionelt netværk
 • Indblik i praktiske eksempler fra erhverv og forskning

Formål

Få den nyeste viden om trends, tendenser og effektive værktøjer inden for brug af Kunstig Intelligens (AI), Machine Larning (ML) og Big Data. Tilgangen kan være mange, men fælles er at deltagerne til daglig arbejder med databaseret forretning på strategisk niveau internt eller for kunder.

I gruppen vil vi diskutere og arbejde med en lang række relevante emner, herunder:

 • Nyeste AI/ML forskning og praktiske værktøjer (hvad kan man?)
 • GPDR (hvad må man?) 
 • Etik, tillid og kildekritik (hvad bør man?)
 • Rollen som data-analytiker og forankringsagent (hvordan gør man?)
 • Potentielle datakilder (interne såvel som eksterne)

 

Til de fire halvdagsmøder vil du bl.a. kunne høre oplæg og stille spørgsmål til nogle af landets fremmeste forskere og virksomheder på området, og du kan udveksle erfaringer med jævnbyrdige i andre virksomheder.

Mødegange og tilmelding

Der afholdes fire årlige møder samt et onlinemøde. 

Udfyld interessetilkendegivelsen herunder, hvis du vil have direkte besked, når vi starter netværket op – forventelig Q4 2020.

Format

 • Der afholdes 5 møder om året - fire regionale og et nationalt onlinemøde sammen med de andre lokalgrupper i netværket.
 • Der vil være max. 15-20 deltagere i netværket.
 • Der kan max tilmeldes 1 medarbejder pr. virksomhed.
 • Tilmelding gælder hele sæsonen á 5 møder. (Der vil blive separat tilmelding til hvert enkelt møde). 
 • Møderne afholdes på skift hos medlemmer af netværket. 

Pris

Tilmelding gælder hele temarækken på alle møder.
Pris: Medlemmer af DigitalLead: gratis. Øvrige: DKK 4.000 ex. moms.

Kontakt:

Birgit-Johanne Andersen

Network Manager

+45 21 47 99 69

bja@digitallead.dk

Målgruppe:

Gruppen henvender sig til Data Scientists, Business Intelligence-medarbejdere, forretningsudviklere og andre, der er interesseret i konvertering af data til forretning gennem brug af kunstig intelligens (AI) og machine learning (ML).

Digital Lead - Logo

CVR-nummer:
41353090

   


Niels Jernes Vej 10

9220 Aalborg Ø

Tlf. +45 2077 1637

aalborg@digitallead.dk


Åbogade 15

8200 Aarhus N

Tlf. +45 2276 4421

aarhus@digitallead.dk


c/o ITU

Rued Langgaards Vej 7

2300, København S

Tlf. +45 3162 1315

kbh@digitallead.dk