DigitalLead - Danmarks digitale samlingspunkt

Den landsdækkende danske klynge for digitale teknologier, DigitalLead, er et samlingspunkt for digital innovation – både for virksomheder, der udvikler digitale løsninger, samt for andre sektorer, der har brug for innovative digitale løsninger.

DigitalLead udgør en unik platform for innovation og vækst i samspillet mellem erhvervsliv, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder og borgere.

Det arbejder vi for

Som digital klynge har vi naturligvis et skarpt fokus på digitale og teknologiske løsninger med afsæt i de styrkepositioner i verdensklasse, som findes på de danske videninstitutioner og blandt virksomhederne, herunder AI, IoT, cybersecurity, VR, AR, Big Data, DevOps, Blockchain, RPA etc.

Fremtidens digitalisering skabes dog ikke blot af verdensførende digitale teknologier, men også af viden om og fra teknologiernes anvendelsesområder samt bagvedliggende metoder og strategiske værktøjer. DigitalLead har fokus på disse aspekter gennem konkrete værditilbud inden for fx brugerindragelse (ux, servicedesign), salg, projektledelse m.m.

Danmarks nationale digitale klynge vil desuden være født med et stærkt international udsyn og vil blive en central byggesten til at skabe innovationskraft i ”Det Digitale Danmark” og i øvrige erhverv, hvor vellykket digitalisering vil være essentielt – også med fokus på FNs verdensmål og et grønnere og mere bæredygtigt Danmark.

Hvem står bag?

DigitalLead er skabt i et tæt partnerskab mellem de erfarne digitale erhvervsklynger BrainsBusiness og it-forum i tæt samarbejde med AAU, AU, DTU, ITU, SDU, KU og CBS samt GTS-institutterne Alexandra Instituttet og Force Technology.


 

DigitalLead er støttet af:

 

DigitalLeads mission:

Vi vil være det foretrukne mødested for virksomheder og forskere, der ønsker at skabe digital baseret innovation og vækst.
Vi vil være go-to stedet, hvor man henter ny viden og inspiration samt skaber samarbejder på tværs.
Vi vil understøtte regeringens strategi om Danmark som førende digital nation.
Vi vil sikre dette gennem et bredt udbud af aktiviteter og projekter funderet i virksomhedernes behov.

 

Samarbejdspartnere

DigitalLead samarbejder med en række aktører inden for forskning, uddannelse og erhvervsfremme om afholdelse af events, formidling af nyheder og invitationer og meget andet.

Herunder kan du se en oversigt over vores mange samarbejdspartnere, som vi naturligvis også kan formidle kontakt til, hvis du eller din virksomhed skulle have brug for det.

 

Digital Lead - Logo

CVR-nummer:
41353090

   


Niels Jernes Vej 10

9220 Aalborg Ø

Tlf. +45 2077 1637

aalborg@digitallead.dk


Åbogade 15

8200 Aarhus N

Tlf. +45 2276 4421

aarhus@digitallead.dk


c/o ITU

Rued Langgaards Vej 7

2300, København S

Tlf. +45 3162 1315

kbh@digitallead.dk