Faglige netværksgrupper

Det får du ud af at deltage:

  • Ny faglig viden
  • Større professionelt netværk
  • Adgang til nye samarbejds- og forretningspartnere
  • Sparring på aktuelle udfordringer og muligheder
  • Erfaringsudveksling

Gennem DigitalLead kan virksomhedens medarbejdere få adgang til en række fagspecifikke netværk. Nogle er uden beregning, mens andre er med deltagerbetaling - dette afhænger af netværkets form.

Netværkene fungerer som fortrolige fora, hvor der er mulighed for erfaringsudveksling og sparring. Ofte tager møderne udgangspunkt i en konkret case/udfordring fra en af de deltagende virksomheder. 

En række af vores netværk kører desuden i tæt samarbejde med forskningsgrupper på de danske IT-universiteter og giver et indblik i den nyeste forskning på de respektive områder.

 

For mere information, kontakt:

Sofie Toft

Network Manager

+45 21 85 35 37

st@digitallead.dk

Karsten Thygesen, CTO, Netic

”DigitalLead formår at samle de rigtige mennesker til relevante aktiviteter og har fokus på vidensdeling, hvilket er utroligt værdifuldt. Jeg har deltaget i fokusnetværket om Cybersecurity, som har skabt en masse gode relationer til interessante personer samt selvfølgelig en god del faglig viden. Netværket er sammensat af kompetente personer med en del forskellige virksomhedsroller, som belyser Cybersecurity fra forskellige vinkler - det er supergodt.”

Digital Lead - Logo

CVR-nummer:
41353090

   


Niels Jernes Vej 10

9220 Aalborg Ø

Tlf. +45 2077 1637

aalborg@digitallead.dk


Åbogade 15

8200 Aarhus N

Tlf. +45 2276 4421

aarhus@digitallead.dk


c/o ITU

Rued Langgaards Vej 7

2300, København S

Tlf. +45 3162 1315

kbh@digitallead.dk