COMPACT

EU-projekt

Arbejder du politisk eller strategisk med sociale medier?

COMPACT sætter fokus på de nyeste tiltag og udviklinger på området med henblik på understøttelse af debat, harmonisering og politisk udvikling i EU-landene. 

Målet med projektet er at øge kendskabet til de nyeste teknologiske landvindinger inden for kerneaktører på feltet sociale medier og harmonisering. Formidlingen vil omhandle kerneområder, der har indflydelse på harmonisering af sociale medier. Dette omfatter bl.a. forskningsmæssige, politiske, kulturelle, juridiske, økonomiske og tekniske områder.

Målet er at udgøre en videnbase, men også at understøtte en debat blandt kerneaktører (offentligheden, forskere, politiske beslutningstagere mv.) om fremtidige politikker og rammer for medie- og indholdsharmonisering.

Projektet skal desuden understøtte forskning og erfaringsudveksling om politiske og reguleringsmæssige strategier. Målet er at understøtte digitale F&U-programmer ved at udbrede innovative ideer og resultater i forhold til harmonisering. For at opnå dette vil projektet udarbejde analyser og road maps over lignende aktiviteter.

Projektet omfatter samtlige EU-lande, dog i varierende grad.

For mere information, kontakt:

Bo Sejer Frandsen

Director

+45 28 35 14 00

bsf@digitallead.dk

Digital Lead - Logo

CVR-nummer:
41353090

   


Niels Jernes Vej 10

9220 Aalborg Ø

Tlf. +45 2077 1637

aalborg@digitallead.dk


Åbogade 15

8200 Aarhus N

Tlf. +45 2276 4421

aarhus@digitallead.dk


c/o ITU

Rued Langgaards Vej 7

2300, København S

Tlf. +45 3162 1315

kbh@digitallead.dk