Internationalisering og eksport

Det får du ud af at deltage:

 • Synlighed på nye internationale markeder
 • Adgang til internationale kunder, leverandører og samarbejdspartnere
 • Adgang til lån af kontorfaciliteter og mødelokaler på udvalgte internationale markeder
 • Mulighed for deltagelse på studieture
 • Skræddersyet matchmaking med udenlandske virksomheder og forskere

DigitalLead arbejder på at hjælpe vores medlemmer ud på nye markeder over hele verden:

 • Vi har qua BrainsBusiness' (en af klyngeorganisationerne bag DigitalLead) status som guldklynge adgang til forskellige samarbejdspartnere i hele Europa.
 • Vi har, på opfordring fra vores medlemmer, særligt fokus på nærmarkeder så som Sverige, Norge og Tyskland, hvor vi eksempelvis har et tæt samarbejde med forskellige klynger omkring studieture og gensidig markedsføring af hinandens virksomheder.
 • Vi har tæt kontakt til de danske innovationscentre i eksempelvis Silicon Valley, New York og Sydkorea.
 • Vi deltager med fælles stand på store internationale messer som Mobile World Congress og Smart City Expo World Congress.
 • Vi har via internationale samarbejder mulighed for at facilitere lån af mødelokaler og kontorpladser i udlandet.
 • Vi afholder løbende studieture til interessante innovationscentre og klynger i udlandet, hvor vores medlemmer har mulighed for at opnå synlighed og skabe netværk til lokale kontakter.

For mere information, kontakt:

Iben Bondegaard Andersen

Innovation Manager

+45 20 77 16 37

iba@digitallead.dk

Digital Lead - Logo

CVR-nummer:
41353090

   


Niels Jernes Vej 10

9220 Aalborg Ø

Tlf. +45 2077 1637

aalborg@digitallead.dk


Åbogade 15

8200 Aarhus N

Tlf. +45 2276 4421

aarhus@digitallead.dk


c/o ITU

Rued Langgaards Vej 7

2300, København S

Tlf. +45 3162 1315

kbh@digitallead.dk